2019/06/30 Mutsu Hassen Spécial Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Label vert , Spécial Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Hojun Chokara (ultra sec) Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Label rouge, Spécial Junmai (pur/pasteurisé) 2019/06/11 Mutsu Hassen ISARIBI Spécial Junmai (pur/pasteurisé)