2019/06/30 Mutsu Hassen Spécial Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Label vert , Spécial Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Shinshun Iwaizake , Junmai Ginjo 2019/06/11 Mutsu Hassen Hojun Chokara (ultra sec) Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Label bleu , Ginjo Été 2019/06/11 Mutsu Hassen Label d’argent , Ginjo Arabashiri 2019/06/11 Mutsu Hassen Hanaomoi 50 Junmai Dai-ginjo (pur/pasteurisé) 2019/06/11 Mutsu Hassen Hanaomoi 40 2019/06/11 Mutsu Hassen Dai-ginjo 2019/06/11 Mutsu Hassen Label rouge, Spécial Junmai (pur/pasteurisé) 2019/06/11 Mutsu Hassen Label noir , Junmai Ginjo (pur/pasteurisé) 2019/06/11 Mutsu Hassen Label rose , Ginjo (pur/pasteurisé) 2019/06/11 Mutsu Hassen ISARIBI Spécial Junmai (pur/pasteurisé)