2019/06/30 Mutsu Hassen Spécial Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Label vert , Spécial Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Shinshun Iwaizake , Junmai Ginjo 2019/06/11 Mutsu Hassen Hojun Chokara (ultra sec) Junmai 2019/06/11 Mutsu Hassen Label bleu , Ginjo Été